Schadeomvang vaststellen

De procedure tot het vaststellen van de autoschade wordt in gang gezet, nadat u het aanrijdingsformulier heeft opgestuurd naar uw tussenpersoon of verzekeringsmaatschappij. Het vaststellen van de kosten die ten laste van uw polis komen zijn afhankelijk van de dekking die u bij uw verzekeraar heeft afgesloten.

Soort verzekering:

 • WA, Wettelijk Aansprakelijk.
  Alleen de schade die u aan derden heeft veroorzaakt met uw motorvoertuig is gedekt;
 • WA-Casco.
  Ook de schade aan uw voertuig (casco) is gedekt;
 • WA+.
  Er is hier een beperkte casco dekking, ruit-, brand-, diefstal-, en wildschade zijn dan vaak gedekt;
 • RB, Rechts Bijstand.
  Uw verzekeraar helpt u bij het vaststellen van de schuldvraag;

Expertiserapport

De omvang van de schade en het schadebedrag worden vastgesteld door de schade- expert. Indien alle partijen (verzekeringsmaatschappij, schade- expert en schadehersteller) in overeenstemming zijn gekomen, maakt de verzekeringsmaatschappij een expertisedossier.

Randvoorwaarde

Indien na het maken van het expertisedossier toch wordt afgezien van het schadeherstel, worden de gemaakte kosten bij u in rekening gebracht. Bij schadeherstel zijn deze expertisekosten inbegrepen in het totale schadebedrag.